וועידת ישראל לסיכוני סייבר


מלון קראון פלאזה תל אביב - 23/2/2021

וועידה היברידית שתערך גם באופן פרונטלי וגם באופן מקוון