המרכז הבינלאומי לכנסים הכין לך לקראת  וועידת ישראל לסיכוני סייבר, ארגז כלים שיעזור לארגונים להתכונן, למנוע, להגיב, להתעמת ולהתאושש בהצלחה מאיומי סייבר, ניתן לבצע את הצעדים הבאים שיספקו מסגרת מקיפה להגנה מפני סיכוני סייבר ולהבטיח שאתה מוכן להגיב במקרה של תקיפה.


הכן: 

 • פיתוח מדיניות ותוכנית אבטחת סייבר עבור הארגון.
 • ודא שכל העובדים עוברים הכשרה על המדיניות ומתכננים ומבינים את החשיבות של אבטחת סייבר.
 • הטמעת בקרות טכניות כגון חומות אש, תוכנות אנטי וירוס והצפנה כדי להגן על המערכות והנתונים של הארגון.
 • גבה באופן קבוע נתונים חשובים כדי למזער את ההשפעה של אובדן נתונים פוטנציאלי.

 למנוע: 

 • השתמש בסיסמאות חזקות והטמיע אימות רב-גורמי במידת האפשר.
 • תקן ועדכן באופן קבוע תוכנות ומערכות הפעלה כדי למנוע ניצול של פרצות ופגיעות
 • עקוב אחר מערכות ורשתות הארגון לאיתור סימנים לפעילות חשודה
 • למד את העובדים כיצד לזהות הודעות דוא"ל דיוג וטקטיקות אחרות של הנדסה חברתית המשמשת תוקפים.

להגיב: 

 • קבע תוכנית תגובה לאירועים שיש לעקוב אחריה במקרה של מתקפת סייבר.
 • זהה ובודד את המערכות והנתונים המושפעים כדי למנוע התפשטות נוספת של המתקפה.
 • אסוף ושמר ראיות כדי לתמוך במאמצי החקירה וההתאוששות.

 להתעמת? 

 • השתמש במשאבים הפנימיים והחיצוניים המתאימים כדי לסייע במאמצי התגובה וההתאוששות.
 • הודע לרשויות אכיפת החוק ולרשויות רלוונטיות אחרות כנדרש בחוק.
 • צור קשר עם מחזיקי עניין, כולל לקוחות ושותפים, כדי לעדכן אותם ולטפל בכל חששות שיש להם.

 לְהתאושש: 

 • שחזר מערכות ונתונים מושפעים מגיבוי למצב טוב ידוע.
 • ערוך סקירה לאחר התקרית כדי להעריך את האפקטיביות של מאמצי התגובה וההתאוששות ולזהות אזורים טעוני שיפור.
 • עדכן את מדיניות אבטחת הסייבר ותכנן לטפל בכל הלקחים שנלמדו מהאירוע.

חשוב לבדוק ולעדכן את השלבים האלה באופן קבוע כדי להישאר לפני איומי הסייבר המתפתחים. בנוסף, חיוני שתהיה תרבות של מודעות לאבטחת סייבר ושיפור מתמיד בכל הארגון.


עכיע