תוכנית הכנס וסדר יום


מלון קראון פלאזה ת"א • 27/03/19

מנחה: שלומי אדר- מומחה בינלאומי לאבטחה תפעולית , משקית טרור ריגול תעשייתי ומצבי חירום- BCM.

09:00
BCM Business Continuity Plan- תוכנית המשכיות עסקית בחירום

הצגת מודל הפעלה כיצד ארגונים/חברות אמורות להתנהל בהרמוניה מלאה עם כלל בעלי עניין/אינטרס כאשר נכפה על ארגונם מצב חירום צפוי /בלתי צפוי במהלך ההרצאה של שלומי אדר מומחה בינלאומי לרציפות תפקודית של קונצרנים גלובליים בינלאומיים יוצגו כלים ושיטות לקבלת החלטות בין דרגי הניהול השונים.

מרצה: שלומי אדר- מומחה בינלאומי לאבטחה תפעולית , משקית טרור ריגול תעשייתי ומצבי חירום- BCM.

09:30
מתודולוגית ניהול חירום על בסיס טכנולוגי

בעידן החדש בו חברות ואירגונים מתמודדים עם סוגיות של התנהלות בחירום לצורך שרידותם העסקית נעשה שימוש הולך וגובר בטכנולוגיות חכמות אשר מסייעות למנהלי שרשרת האספקה לחלוש בראייה לוויינית על מכלול הפעולות הנדרשות בעתות חירום.

בהרצאה זו נציג את היכולת הקיימת באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים לטובת ניתוח הערכות לחירום ושימוש במערכת לניהול המשכיות עסקית להערכה וניהול שוטף של הערכות הארגון.

מרצה: ערן סטרול (cpa) - מנהל תחום GRC, חברת טופ סולושנס

10:30
ארוחת בוקר קלה ומפגשי נטווקרינג
11:00
אבחון לוגיסטי של אירוע חירום הלכה למעשה

מענה החירום של בלפור ישראל לאבחונים לוגיסטיים באירוע חירום

מרצה: עמי לרמן- מנהל REDALERT , בלפור ישראל, שמאי במקצועו, שימש בעברו כמנהל הנזק/תביעות בחברת הביטוח מגדל, מומחה בהטמעת הכלים האופרטיביים. בתוך תהליך ההערכות לחירום ואירועים בלתי צפויים

12:00
מוקשים ונקודות תורפה בתוכנית BCP

בחודש פברואר השנה, נפלו כל שירותי ה-on-line של בנק Wells Fargo האמריקאי למשך כ-36 שעות.
תוכנית ההמשכיות העסקית של הבנק (BCP) כשלה כשלון חרוץ. ניר בראון, מומחה להמשכיות עסקית ינתח בהרצאתו מדוע כשלה התוכנית, ואיזה לקחים אנו יכולים ללמוד מכך.

מרצה: ניר בראון, מומחה להמשכיות עסקית, רציפות תפקודית ומוכנות למשברים. ניר בראון בעל ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם הגופים הביטחוניים. היה הממונה על הרציפות התפקודית באחד מגופי הביטחון המשמעותיים ביותר במדינת ישראל.
הוביל את תפיסת החוסן הארגוני ואת תכנית הרציפות התפקודית בארגון. כיום ניר משמש כיועץ בכיר לארגונים בתחום ההמשכיות העסקית וכן בתחום התשתיות הקריטיות ותשתיות המחשוב

12:45
רציפות תפקודית במצבי חירום

א. חוסן ארגוני ורציפות תפקודית במצבי חירום:
1. פיתוח תרבות ארגונית של חוסן ורציפות תפקודית ברגיעה, הינה הבסיס לרציפות תפקודית במצבי החירום השונים.
2. גיבוש אסטרטגיה להכנת תכנית לרציפות התפקודית על בסיס ניתוח איומים עתידיים ואירועים בעבר.
3. בחינת המוכנות הפיזית והלוגיסטית להבטחת הרציפות התפקודית במצבי חירום, דרך בחינת תהליכים חוצי ארגון והטמעת תרבות של חוסן ארגוני.
4. בניהול מצבי חירום המענה הנדרש הוא לתוצאות מחולל מצב החירום.
5. תכלית הרציפות התפקודית במצבי חירום השונים להבטיח קיומן של פעילויות ותפקידים חיוניים הנדרשים להמשך יצור מוצרים חיוניים ושירותים מוגדרים.
6. המאמצים במרחב האזרחי: הצלת חיים, התגוננות אזרחית, מרקם חיים לאוכלוסייה, הבטחת המשך פעילותו של המשק החיוני, הסברה ומסירת מידע לציבור.

ב. יעדי שירות לאומיים מוגדרים כשירותים אותם המדינה מבקשת להבטיח לאזרחים במצבי חירום שונים.
1. רמה כמותית ואיכותית להשגת היעד הלאומי.
2. רמת כשירות משרדית הינה יכולת הביצוע בפועל של היעד שהוגדר בהתייחס לשיבושים שיגרמו במצבי החירום השונים.
3. תוכנית ההיערכות הינה תוכנית לצמצום הפער בין רמת היכולת לבצע לרמת השירות הרצויה. רמת השירות הרצויה הינה הרמה המינימלית להשגת היעד הלאומי.
4. הרציפות התפקודית במצבי החירום השונים מבוססת על עקרונות קביעתם ברגיעה.
5. יעדים לאומיים יוגדרו על בסיס המדיניות= מהו היעד הלאומי.
6. תכליתה של התוכנית להיערכות ומתן מענה למצבי החירום השונים הינה, קבלת תו תקן ישראלי, למוכנות משרדי הממשלה לאירועי חירום.

מרצה: יוסי שפירא, ראש חטיבת תשתיות ברשות החירום הלאומית, משרד הביטחון (רח"ל)

13:45
ארוחת צהריים במסעדת המלון
14:30
תקנים בינלאומיים למצבי אסון וקיצון

אימוץ התקן הבינלאומי לעניין מצבי קיצון ואיך החברות צריכות להיערך בנושא.

מרצה: אלון רוזן- מנכ"ל חברת אלמנטס, לשעבר מנכ"ל המשרד להגנת העורף.

15:30
סיכום, דיון ותשובות לשאלות המשתתפים

מנחה: שלומי אדר- מומחה בינלאומי לאבטחה תפעולית , משקית טרור ריגול תעשייתי ומצבי חירום- BCM.

16:00
סיום משוער, חלוקת תעודות ושי אישי.