תא"ל (במיל') צוק-רם זאב, ווה


תא"ל (במיל') צוק-רם זאב, ווה
תא"ל (במיל'), ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל)

רשות חירום לאומית הוקמה אחרי מלחמת לבנון השנייה בדצמבר 2007. בשנת 2009 אוחדה עם מטה מל"ח ארצי.