שאול אהרון


סגן בכיר לראש רח"ל

סגן בכיר לראש רח"ל (רשות החירום הלאומית, משרד הביטחון), סמנכ"ל אגף תיאום מערכות לחירום.