עידו נמיר


עידו נמיר
מוביל הייעוץ בתחום ההון האנושי, Deloitte