יוסי שפירא


יוסי שפירא
ראש חטיבת תשתיות ברשות החירום הלאומית, משרד הביטחון (רח"ל)