ד"ר אורנית רז


ד"ר אורנית רז
מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות

יו"ר ועדת התקנים האורגניים בישראל., חברה בהנהלה הציבורית של המנהלה להסמכת גופי בקרה, פעילה סביבתית