אור אוחיון


אור אוחיון
ראש תחום היערכות לחירום ורציפות תפקודית במהו"ת ישראל

סא"ל (במי"ל), מומחית להכנת גופים וארגונים למצבי חירום. אחרי שירות ארוך ומגוון תפקידים בפיקוד העורף: מחלקת אוכלוסייה – ראש ענף רשויות, משרדי ממשלה ותשתיות לאומיות רמו"ת מחלקת מיגון - ראש ענף מרכיבי ביטחון להתיישבות.