יורי קוגן

MA בלימודי ביטחון עם התמחות בטרור סייבר, מייסד EOC מו"מ וניהול אירועי סייבר