יוסי שביט

יוסי שביט- ראש יחידת הסייבר בתעשייה, אגף חירום וסייבר המשרד להגנת הסביבה